Το Αυθεντικό Πέλμα 5 Φάσεων του Berkemann

Φάση 1
Απορροφητικό πάτημα της φτέρνας
Σημείο πατήματος της φτέρνας που απορροφάει τους κραδασμούς. Η πίεση που δημιουργείται κατανέμεται ομοιόμορφα και σταθεροποιεί τη φτέρνα.

Φάση 2
Ξεκίνημα της διαδικασίας λυγίσματος
Μία ελαφρά ανύψωση στο περιθώριο του πέλματος διατηρεί την ισορροπία του ποδιού.

Φάση 3
Στήριξη της επιμήκους καμάρας στην εσωτερική πλευρά του ποδιού
Το πόδι προστατεύεται από ένα  << γύρισμα >> του ποδιού.
Το στήριγμα της επιμήκους καμάρας βοηθάει, να διατηρείται το πόδι σε ισορροπία και εμποδίζει την υποχώρηση της εσωτερικής πλευράς του ποδιού.

Φάση 4
Στήριξη της πλάγιας καμάρας
Το πόδι οδηγείται προς τα μέσα .Το στήριγμα της πλάγιας καμάρας διανέμει τη πίεση  σε ολόκληρο το  μετατάρσιο.
Έτσι αντιμετωπίζεται η δημιουργία ενός αποκαλούμενου<< ποδιού χωρίς εγκάρσιο τόξο>>.

Φάση 5
Λύγισμα μέσω του μεγάλου δακτύλου
Η ολοκλήρωση του βήματος διευκολύνεται και υποστηρίζεται μέσω της βαθύτερης τοποθέτησης της προεξοχής του μεγάλου δακτύλου του ποδιού. Η δύναμη κατευθύνεται μέσω του μεγάλου δακτύλου για το επόμενο βήμα.